Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Câu hỏi

Anh Nguyễn Văn T (xã Quảng Tiến, Trảng Bom) có đặt câu hỏi như sau:
Trước đây, gia đình tôi có mua một mảnh đất hơn 700m2 là đất ở nông thôn tại xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên vợ chồng tôi.
Do bất cẩn nên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của vợ chồng tôi bị rách nát. Hiện nay, tôi rất cần giấy tờ này để thế chấp ngân hàng nhưng tôi chưa biết làm thế nào để được làm lại giấy tờ trên. Rất mong “Luật sư riêng của bạn” hướng dẫn giải đáp cho tôi.

Trả lời

Cảm ơn anh T đã đặt câu hỏi về cho “Luật sư riêng của bạn”. Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu các quy định pháp luật. Chúng tôi có một số trao đổi như sau:
Căn cứ tại điểm b, khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP và Nghị định 148/2020/NĐ-CP) quy định:
“1. Việc cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp được thực hiện trong các trường hợp sau:
a) Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
b) Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng;
…”
Như vậy, trường hợp của anh phải thực hiện thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận. Hồ sơ, thủ tục thực hiện như sau:
– Hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận (khoản 1 Điều 10, Điều 11 TT 24/2014/TT-BTNMT)
+ Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;
+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
– Nơi tiếp nhận hồ sơ: Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai
– Thời gian thực hiện:
+ Căn cứ tại điểm p khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thời gian thực hiện thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận là không quá 07 ngày. Thời gian này được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Do đó, anh chuẩn bị hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai – Chi nhánh huyện Trảng Bom để nộp hồ sơ về thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tái sản khác gắn liền với đất bị rách nát.
Trên đây là những ý kiến tư vấn của Luật sư cho trường hợp của anh, hi vọng ý kiến của chúng tôi sẽ hữu ích cho anh. Trường hợp cần tư vấn chuyên sâu và cụ thể hơn, anh vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại: 0965.773.622 – 0855.667.666 hoặc đến Văn phòng của chúng tôi tại: Số 12 Trần Nhân Tông, Khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.