Lãi suất cho vay bao nhiêu thì không vi phạm pháp luật?

Tình huống pháp lý:
Anh Nguyễn Văn H (Đồng Nai) có câu hỏi gửi đến Luật sư tư vấn: Tôi có số tiền tiết kiệm và có người quen hỏi mượn. Họ đồng ý trả lãi cao cho tôi . Mong luật sư tư vấn cho tôi biết, tôi có thể cho vay với lãi suất bao nhiêu thì không bị xem là vi phạm pháp luật?
Trả lời:
Cảm ơn Anh H đã gửi câu hỏi đến “Luật sư riêng của bạn”.
Đối với các yêu cầu tư vấn của Anh, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan. Chúng tôi tư vấn như sau:
Về mức lãi suất cho vay theo Điều 468 quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định:
“1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.
Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.
Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.”
Như vậy, theo quy định trên thì lãi suất vay do các bên được tự thỏa thuận và không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay.
Trong trường hợp cho vay vượt mức trần lãi suất nêu trên, thì mức lãi suất vượt quá sẽ không có hiệu lực. Ngoài ra, tùy vào mức độ vi phạm còn có thể bị xử lý hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Lưu ý: Mức lãi suất trần nêu trên không áp dụng đối với các tổ chức tín dụng cho vay.