Sổ đỏ bị sai thông tin thì làm như thế nào?

Câu hỏi của độc giả:  Tôi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ năm 2015 và đã được cấp sổ đỏ tại cơ quan có thẩm quyền. Khi nhận sổ đỏ tôi không để ý đến thông tin về năm sinh mà chỉ để ý đến tên. Đến khi mang sổ đỏ đi thế chấp tôi mới phát hiện năm sinh bị sai so với căn cước công dân. Xin hỏi quý công ty là tôi có thể đính chính lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được không?
Cảm ơn Anh/Chị đã đặt câu hỏi về cho “Luật sư riêng của bạn”. Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu các quy định pháp luật. Chúng tôi tư vấn cho Anh/Chị như sau:
Trường hợp sai năm sinh của Anh/Chị thuộc một trong các trường hợp đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai 2013: “Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:
a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;
b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận”.
Trường hợp sai sót về năm sinh của Anh/Chị ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì sẽ tiến hành đính chính theo thủ tục như sau:
Căn cứ theo quy đinh tại Điều 86 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013 thì trình tự, thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp như sau:
Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đính chính sổ đã cấp gồm có:
– Đơn đề nghị đính chính sổ đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp;
– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
Cơ quan có thẩm quyền: Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện.
Trình tự thực hiện: (Khoản 3, Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014).
– Bước 1: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp sổ đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính.
Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.
Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện sổ đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.
– Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm:
+ Kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót;
+ Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào sổ đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (điểm r Khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP).

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục quy định tại Điều này được tăng thêm 10 ngày.


Trên đây là những ý kiến tư vấn của Luật sư cho trường hợp của Anh/Chị, hi vọng ý kiến của chúng tôi sẽ hữu ích cho Anh/Chị. Trường hợp cần tư vấn chuyên sâu và cụ thể hơn, chị vui lòng liên hệ trực tiếp chúng tôi qua số điện thoại 0965.773.6220855.667.666 hoặc đến Văn phòng của chúng tôi tại: Số 12 Trần Nhân Tông, Khu phố 3, Thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.