Hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu thế nào?

Chú Nguyễn Văn D (xã Cây Gáo, Trảng Bom) có đặt câu hỏi như sau:
Tôi và vợ có khoảng 1000m2 là đất trồng cây lâu năm. Vợ chồng tôi vẫn sử dụng từ lúc khai hoang cho đến nay, nhưng thời điểm hiện tại vợ chồng tôi vẫn chưa có giấy tờ nào về quyền sử dụng đất. Nay tôi muốn làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có được không? Nếu được thì cần những giấy tờ gì? Và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đâu?. Rất mong “Luật sư riêng của bạn” hướng dẫn giải đáp cho tôi.
Cảm ơn chú D đã đặt câu hỏi về cho “Luật sư riêng của bạn”. Chúng tôi có một số trao đổi như sau:
Theo quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, để được xem xét cấp Giấy chứng nhận lần đầu, người sử dụng đất phải lập và nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định để làm thủ tục đăng ký tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất hoặc nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (Bộ phận Một cửa).
Thành phần hồ sơ được quy định tại Điểm a, b, c, đ và Điểm g Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính, bao gồm:
“a) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK;
b) Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất;
c) Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
…”
Đồng thời, căn cứ tại khoản 19 Điều 7 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT đã điều chỉnh mẫu Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo mẫu số 04a/ĐK.
Ngoài ra, đối với trường hợp vợ chồng chú không có giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 NĐ 43/2014/NĐ-CP thì chú cần chứng minh việc sử dụng đất liên tục, ổn định và sử dụng đúng mục đích là đất trồng cây lâu năm. Hơn nữa, việc xác định thời điểm bắt đầu sử dụng có thể xác định trên các giấy tờ như: Biên lai nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất, giấy tờ mua bán nhà, tài sản khác gắn liền với đất…(Căn cứ tại Điều 21 Nghị định 43/2014/NĐ-CP)
Do đó, vợ chồng chú cần chuẩn bị hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai – Chi nhánh huyện Trảng Bom để nộp hồ sơ về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Kèm theo hồ sơ là toàn bộ các giấy tờ liên quan đến việc sử dụng đất của vợ chồng chú từ thời điểm sử dụng cho đến nay.


Trên đây là những ý kiến tư vấn của Luật sư cho trường hợp của chú, hi vọng ý kiến của chúng tôi sẽ hữu ích cho chú. Trường hợp cần tư vấn chuyên sâu và cụ thể hơn, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại: 0965.773.6220855.667.666 hoặc đến Văn phòng của chúng tôi tại: Số 12 Trần Nhân Tông, Khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.